Karin Alfredsson

Författare och journalist, Karin Alfredsson

Böcker
K.A_02

Om Mig

Journalist har jag varit i hela mitt liv, men under senare år har jag börjat presentera mig som författare.
Det kanske är rätt, efter 20 publicerade böcker, men fortfarande känns det lite läskigt.
Och journalisten i mig styr författaren. Hon kräver nämligen att allt ska vara rätt.
Som det står på försättsbladet till Ellen-böckerna:
Allt viktigt i denna berättelse är sant. Alla likheter med verkligheten är fullkomligt avsiktliga.

Kontakt