Om bilderna

Bilderna är från mina resor och hjälper mig när jag ska skriva böckerna om Ellen Elg. De är en viktig del i mitt researcharbete och fungerar som minnesantecknigar och inspiration.


Om inte annat anges har jag copyright på bilderna. Det går bra att kontakta mig på mailen om du vill använda ett original i ett annat sammanhang.


karin@karinalfredsson.se