Zambia

Befolkning: 12 miljoner (2006), 70 olika folkgrupper, nästan lika många språk. Engelska är officiellt språk. Närmare hälften av befolkningen är under 15 år. Medellivslängden är endast 40 år, delvis på grund av aids-epidemin som drabbat Zambia hårt.
Läs- och skrivkunnighet: 68 %. Färre kvinnor än män kan läsa.
Yta: 752 614 kvadratkilometer, stort som Sverige och Norge tillsammans.
Religion: Närmare tre fjärdedelar är kristna, resten främst utövare av traditionella afrikanska religioner.

Historia: I Zambia bodde några av de första människorna för närmare 200 000 år sedan. För ca 2 000 år sedan fanns här ett antal starka kungadömen. I slutet på 1700-talet exporterade handelsmän koppar, vax och slavar från området. Koppar är fortfarande en av landets viktigaste exportvaror. 1889 gav Storbritannien Cecil Rhodes rättigheter till handel och gruvdrift. Landet blev en del av ”Rhodesia”. 1964 blev Zambia självständigt med Kenneth Kaunda som president. 1990 infördes flerpartisystem.
Större städer: Huvudstaden Lusaka, Ndola, Kitwe och Kabwe.
Källa: Utrikespolitiska institutet