Polen

Befolkning: 38 miljoner invånare(2003). Före första världskriget utgjorde minoriteterna nära en tredjedel av befolkningen. Idag är nästan alla invånare etniska polacker. Under andra världskriget miste cirka sex miljoner polska medborgare livet, däribland tre miljoner polska judar som dödades i tyska utrotningsläger.
Yta: 312 683 kvadratkilometer = tre fjärdedelar av Sveriges yta.
Religion: Ca 95 % romerska katoliker.

Världsberömda polacker: Astronomen Nicolaus Kopernikus, kompositören Frederic Chopin, Nobelpristagaren Marie Curie, påven Karol Wojtyla (Johannes Paulus II) och filmregissören Roman Polanski.

Politik: Ingick i den sovjetiska intressesfären efter andra världskrigets slut. Parlamentarisk demokrati efter Sovjetunionens fall. Strejkledaren från Leninvarvet i Gdansk, Lech Walesa, blev landets förste demokratiskt valde president 1990. 1999 blev Polen medlem i Nato, 2004 medlem i EU.
Större städer: Huvudstaden Warszawa (1,7 miljoner invånare), Lodz, Krakow, Wroclaw, Poznan och Gdansk.
Källa: Utrikespolitiska institutet