Vietnam

Befolkning: 85 miljoner invånare (2005). 80-90% etniska vietnameser, ett sextiotal minoriteter som främst är bosatta i bergsområdena.
Yta: 331 114 kvadratkilometer, något mindre än Sverige.
Religion: Buddhister ca 50%, de flesta vördar förfäderna och fäster stor vikt vid att sköta gravar. Enligt traditionen är det bara söner som kan ta fullt ansvar för döda föräldrar.
Läs- och skrivkunnighet: 90 % (2002), ingen skillnad mellan kvinnor och män.

Historia:
Vietnam har ofta legat i krig, ofta mot grannen Kina. Vietnam koloniserades under senare delen av 1800-talet av Frankrike och bildade tillsammans med Laos och Kambodja franska Indokina. Efter andra världskriget har Vietnam genomlidit fyra stora krig; det franska kriget, det amerikanska kriget, det kambodjanska kriget och det kinesiska kriget. 1976 grundades Socialistiska Republiken Vietnam.

Politik: Vietnam är en enpartistat som styrs av Vietnams kommunistiska parti.
Större städer: Ho Chi Minh City (tidigare Saigon, 5 miljoner invånare), Hanoi (huvudstad, 2,6 milj), Haiphong och Da Nang.
Källa: Utrikespolitiska institutet