Östhammars nyheter

Ingeborg SevastikÖsthammars nyheter har läst Kvinnorna på 10:e våningen och skriver

"Det är en intressant och spännande samt mycket engagerande roman. Jag ser redan fram emot en ny bok av Karin Alfredsson."
Förnedrande kvinnoöden i Vietnamns slum/Osthammars Nyheter