Tara

Tara gav Kvinnorna på 10:e våningen fyra tttt och skriver

"Genom gestaltningen får historien en mycket större sprängkraft än om hon valt att skriva några debattartiklar eller reportage. En spännande och viktig bok."

En spännande och viktig bok / Tara